Enter your keyword

Bazaliom – jak a proč vzniká? A jak probíhá léčba?

Bazaliom – jak a proč vzniká? A jak probíhá léčba?

Bazaliom představuje nejčastější zhoubný nádor vůbec. Postihuje kůži, a ačkoli patří mezi zhoubné nádory, prakticky nikdy nezakládá vzdálené metastázy. Bazaliom postihuje převážně pacienty staršího věku, ale může se vzácněji vyskytovat i u mladších dospělých pacientů. Na rozvoji bazaliomu se podílí především dlouhodobé vystavování kůže slunečnímu záření (to, jež kůže pohlcuje po celý život), které vede k chronickým kožním změnám, na jejichž podkladě následně bazaliom může vzniknout. Vzhledem k tomu, že významným faktorem podílejícím se na jeho vzniku je sluneční záření (zejména ultrafialové záření), vyskytuje se bazaliom nejčastěji na kůži vystavené slunci. Typicky se objevuje v obličeji, ve kštici, na krku, v dekoltu, na zádech a na horních končetinách. Klinicky se jedná o drobný, lesklý, tuhý uzlík na povrchu s prosvítajícími cévami nebo nacházíme drobné, pomalu rostoucí vřídky, které se dlouhodobě nehojí. Existuje i povrchová varianta bazaliomu (superficiální bazaliom), který je typicky plošný, červený a může se jemně olupovat či na povrchu vytvářet drobné stroupky. Bazaliom většinou roste poměrně pomalu a jeho příznaky mohou být nenápadné. V pozdějších stadiích roste bazaliom do hloubky a může vytvářet rozsáhlé defekty (ulcerace), které ničí podkožní tkáně, tukovou tkáň, svalovinu, ale i např. kosti.

V léčbě bazaliomu je nejúčinnější a nejrychlejší chirurgické odstranění nádoru s malým lemem zdravé kůže, aby se zabránilo navrácení nádoru (recidivě). Jako alternativu pro malé bazaliomy nebo povrchové bazaliomy lze použít destrukci nádoru tekutým dusíkem (zmražení nádoru, kryalizace) či ošetření projevu pomocí laseru. V některých případech se používá kombinace lokálních léčiv, kterými se kůže ošetří, a při následném laserovém ozáření dojde k účinnější destrukci nádorové tkáně. Taková forma léčby se označuje jako fotodynamická terapie. U pacientů, kde je bazaliom natolik pokročilý, nebo v případě metastatického postižení, které již nelze řešit chirurgickou cestou, je možná biologická léčba vismodegibem (jedná se o tabletovou formu léku). Pokud i tato léčba není účinná, nebo ji pacient netoleruje (např. pro nežádoucí účinky), je možná tzv. imunoterapie, resp. lék (cemiplimab) který posilují protinádorový účinek vlastního imunitního sytému pacienta.

Navzdory všem pokrokům je ale základem léčby nadále chirurgické odstranění nádoru, a především včasná diagnostika. Nezanedbatelnou roli v léčbě bazaliomu proto hraje prevence a pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře nebo dermatologa, který může nádor odhalit již v počínajícím stadiu. Dalším významným faktorem je pravidelné samovyšetření pacienta a prohlížení vlastního těla (např. před zrcadlem), kdy v případě nového či dlouhodobě se nehojícího projevu pacient následně vyhledá odbornou pomoc a vyšetření.

autor: MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

 

Související příspěvky

Žádné komentáře

Leave a Comment

Your email address will not be published.