Enter your keyword

Spinaliom – proč je prevence důležitá

Spinaliom – proč je prevence důležitá

Spinaliom patří mezi jeden z nejčastějších zhoubných kožních nádorů. Vyskytuje se spíše u pacientů staršího věku a v pokročilém stavu může vytvářen vzdálené metastázy postihující mízní uzliny, ale i orgány, jako jsou plíce či játra. Spinaliom vzniká zpravidla na kůži dlouhodobě vystavené slunečnímu záření, ale např. i v místech dlouhodobého (chronického) tlaku nebo zánětu.

Sluneční (ultrafialové) záření může vytvářet na kůži chronické změny, které označujeme jako přednádorové stavy tzv. solární keratózy. Jedná se o drobnější, až splývající červená ložiska na povrchu s tvorbou šupin a olupováním. Z těchto projevů může spinaliom vzniknout. Nacházíme je v obličeji, na čele, na krku a dekoltu či na hřbetech rukou. Další přednádorové stavy se mohou vyskytovat na trupu nebo na dolních končetinách a označují se jako Bowenova choroba (Morbus Bowen). Tyto projevy jsou většinou plošné, hnědočervené a s tvorbou krust nebo šupin, často splývající v rozsáhlé, někdy až několik centimetrů velké plochy.

Samotný spinaliom představují větší vyvýšená ložiska či nádorové uzly (noduly) červené barvy s olupováním a tvorbou krust. Tyto projevy mohou krvácet nebo se na povrchu vytváří nehojící se vředy. Obraz může být i necharakteristický, obtížně odlišitelný od jiných kožních zhoubných nádorů, jako je např. bazaliom. Spinaliom většinou roste relativně pomalu, ale může se vyskytovat i varianta s poměrně rychlým růstem, kdy nacházíme nádorový uzel, který roste do velikosti až několika centimetrů během 2–3 měsíců (jedná se o keratoakantom – varianta spinaliomu s méně závažnou prognózou).

V léčbě spinaliomu se uplatňuje chirurgická, tzv. radikální excize (vyříznutí nádoru s dostatečným lemem zdravé tkáně – až 0,5–1,5 cm). U pokročilejších nádorů je nutné pečlivé vyšetření pacienta se zaměřením na kontrolu spádových uzlin (uzliny v blízkosti nádoru) a orgánů (játra, plíce) – např. pomocí celotělového CT vyšetření (výpočetní tomografie). U pokročilého nálezu s metastatickým postižením např. uzlin lze využít zevní ozařování (radioterapii). V případě, že nález není řešitelný chirurgickou cestou či ozařováním, lze použít lék posilující protinádorovou imunitní reakci, tzv. imunoterapii. V případě spinaliomu se jedná o lék cemiplimab, který se podává v infuzích (kapačkách) ve 3týdenním intervalu.

Základem úspěšné léčby je ale především včasná diagnostika a pravidelné kontroly pacientů u praktického lékaře či dermatologa. Pravidelné kontroly na dermatologii jsou nutné především u starších pacientů se světlou pokožkou, u kterých je riziko vzniku spinaliomu vysoké, dále pak u pacientů s tvorbou solárních keratóz. Tyto přednádorové stavy lze snadno a bezpečně odstranit např. zmražením tekutým dusíkem, tzv. kryalizací, aplikací speciálního krému s obsahem imiquimodu (který projevy postupně odhojí zánětlivou reakcí) nebo i chirurgickou cestou. Velký důraz je kladen na povědomí pacientů o těchto nádorech a přednádorových stavech a také o možnostech odborného vyšetření, pravidelných kontrolách, samovyšetřeních a dostatečné ochraně pokožky před slunečním zářením.

autor: MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D

Související příspěvky

Žádné komentáře

Leave a Comment

Your email address will not be published.